4200 முதல் 5400 தர ஊதியம் பெறுபவர்கள் 7 வது ஊதியக்குழுவில் நிர்ணயம் செய்யப்படும் ஊதியம்...!

4200 முதல் 5400 தர ஊதியம் பெறுபவர்கள் 7 வது ஊதியக்குழுவில் நிர்ணயம் செய்யப்படும் ஊதியம்...!2 Comments:

  1. Date of join: 20.10.2010 , AS ON 01.01.2016 BASIC PAY 17110 ( 12510+4600 GP) . KINDLY CLARIFY NEW 7 PAY COMMSSION SALARY ????

    ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive