அரசு விடுமுறை பட்டியலின்படி இரமலான் பண்டிகை முன்னிட்டு அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் 05.06.2019 புதன்கிழமை விடுமுறை என தெரிவிக்கப்படுகிறது

அரசு விடுமுறை பட்டியலின்படி
இரமலான் பண்டிகை முன்னிட்டு அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் 05.06.2019 புதன்கிழமை விடுமுறை என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

Share this

0 Comment to "அரசு விடுமுறை பட்டியலின்படி இரமலான் பண்டிகை முன்னிட்டு அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் 05.06.2019 புதன்கிழமை விடுமுறை என தெரிவிக்கப்படுகிறது"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...