தேர்வு எழுதியவர்களில்,
56. 27 சதவீத மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
நளின் கந்தல்வால் என்ற மாணவர், 701 மதிப்பெண்கள் எடுத்து தேசிய அளவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.
 தேசிய அளவில் முதல் 50 இடங்களுக்குள் தமிழகத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் யாரும் இடம்பிடிக்கவில்லை.
தமிழகத்தை சேர்ந்த ஸ்ருதி என்ற மாணவி, தேசிய அளவில் 57 வது இடத்தையும், தமிழக அளவில் முதலிடத்தையும் பிடித்துள்ளார். அவர், 720 மதிப்பெண்களுக்கு 625 மதிப்பெண்கள் எடுத்துள்ளார்.
அதிகபட்சமாக டில்லியில் 74.92 சதவீத மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளவர்.
தமிழகத்தில் 48.57 சதவீத மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இது கடந்த ஆண்டை காட்டிலும், 9.01 சதவீதம் அதிகம் ஆகும். கடந்த ஆண்டில், 39.56 சதவீத தமிழக மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தனர்.
Feel free to call to enquire about MBBS seats in India & Foreign.
9842463437

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Blog Archive

Recent Comments