தமிழக அரசால் புதியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சீருயை பெற்றோர்கள் தன் சொந்த செலவில் தைத்துக் கொடுத்ததை அணிந்து வந்துள்ள முதல்கட்ட மாணவர்களுக்கு புன்னகை பதக்கம் smile badge பரிசாக அணிவிக்கப்பட்டது


LKG..UKG.. முதல் வகுப்பு மாணவர்கள் அனைவருக்கும் பள்ளி சார்பாக  இன்று தமிழ்..English..Maths.. அட்டைப்புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டது

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Blog Archive

Recent Comments