புதுக்கோட்டை மாவட்ட CEOக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்ட CEOவாக கூடுதல் பொறுப்பு.

புதுக்கோட்டை மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் திருமதி R.வனஜா அவர்கள் தஞ்சாவூர் மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலராக இன்று(10-06-2019) பிற்பகல் கூடுதல் பொறுப்பு ஏற்றுள்ளார்

Share this

0 Comment to "புதுக்கோட்டை மாவட்ட CEOக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்ட CEOவாக கூடுதல் பொறுப்பு. "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...