அரசு தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை குறைவு காரணமாகஆங்கில வழிக்கல்வி பயிலும் மாணவர்களை தமிழ் வழிக்கல்விக்கு மாற்றி கல்வி கற்பிக்க முடியுமா?CM CELL Reply!

அரசு தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை குறைவு காரணமாக ஆங்கில வழிக்கல்வி பயிலும் மாணவர்களை தமிழ் வழிக்கல்விக்கு மாற்றி கல்வி கற்பிக்க முடியுமா?மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் தனிப்பிரிவில் பெற்ற தகவல்

Share this

0 Comment to "அரசு தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை குறைவு காரணமாகஆங்கில வழிக்கல்வி பயிலும் மாணவர்களை தமிழ் வழிக்கல்விக்கு மாற்றி கல்வி கற்பிக்க முடியுமா?CM CELL Reply! "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...