அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் பொறுப்பு தலைமை ஆசிரியராக உள்ளவருக்கு incharge Allowance உண்டு என்பதற்கான CM CELLல் இருந்து பெறப்பட்ட பதில்!

அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் பொறுப்பு
தலைமை ஆசிரியராக உள்ளவருக்கு incharge Allowance உண்டு என்பதற்கான CM CELLல் இருந்து பெறப்பட்ட பதில்!
Share this

0 Comment to "அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் பொறுப்பு தலைமை ஆசிரியராக உள்ளவருக்கு incharge Allowance உண்டு என்பதற்கான CM CELLல் இருந்து பெறப்பட்ட பதில்!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...