200க்கும் மேற்பட்ட பகுதி நேர ஆசிரியர்களை பணி நீக்கம் செய்ய அதிரடி முடிவுமாநிலம் முழுவதும் பகுதி நேர ஆசிரியர்களின் சான்றிதழ்களை மறு ஆய்வு செய்யவும் திட்டம்.1 comment:

  1. சான்றிதழ் சரி செய்து தேர்வு நடத்தி நேர்கானல் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அலுவலக பதிவு மூப்பு அடிப்பனடயில் நியமனம் செய்து இத்தனை ஆண்டுகள் ஊதியம் வழங்கிய அதிகாரிகளுக்கு என்ன தண்டனை?

    ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Blog Archive

Recent Comments