Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

ஈட்டிய விடுப்பு ஒப்படைப்பு நிறுத்தி வைத்தல் - 31.03.2022 வரை நடைமுறையில் உள்ளது என அரசாணையில் திருத்தம்!

 .com/img/a/


 In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with Article 313 of the Constitution of India and of all other powers hereunto enabling , the Governor of Tamil Nadu hereby makes the following amendment to the Tamil Nadu Leave Rules , 1933 contained in Annexure - III to the Fundamental Rules.

The amendment hereby made shall be deemed to have come into force on the 13th May 2021.
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive