Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிலிருந்து உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை-2 பதவி உயர்வு –திருத்திய தேர்ந்தோர் பெயர்ப் பட்டியல் வெளியீடு!

 01.01.2022 அன்றைய நிலையில் உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிலிருந்து உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை-2 பதவி உயர்வு –திருத்திய தேர்ந்தோர் பெயர்ப் பட்டியல் வெளியீடு!

Screenshot_2022-02-08-19-05-11-84_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f
PANEL LIST - Download here.
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive