Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

முதுகலை ஆசிரியர்கள் மாறுதல் பெற்று வேறு பள்ளிக்கு செல்லும் பொழுது , அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மடிக்கணினியை ஒப்படைக்க வேண்டுமா? CM CELL Reply.

 

முதுகலை ஆசிரியர்கள் மாறுதல் பெற்று வேறு பள்ளிக்கு செல்லும் பொழுது , அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மடிக்கணினியை பழுதின்றி நன்முறையில் ஒப்படைத்து விட்டு செல்ல வேண்டும் - முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு தகவல்.

.com/img/a/
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive