Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

பள்ளி நூலகத்தை மாணவர்களின் முழுமையான பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற வகையில் பராமரிக்க பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவுரை

பள்ளி நூலகத்தில் உள்ள நூல்களை வகுப்பு வாரியாக மாணவர்களின் முழுமையான பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற வகையில் பராமரித்தல் சார்ந்து - மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு உரிய அறிவுரைகள் வழங்கி - பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்.


0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive