சுற்றறிக்கை - கருணை அடிப்படையில் பணிநியமனம் - கருணை அடிப்படையில் பணிநியமனம் பெற காலஞ்சென்ற அரசு ஊழியரை முன்னிலைப்படுத்தி வழங்கப்படும் ஒருங்கிணைந்த சான்று - வறிய நிலைச் சான்று குறித்த சுற்றறிக்கை - தொடர்பாக .

சுற்றறிக்கை - கருணை அடிப்படையில் பணிநியமனம் - கருணை அடிப்படையில் பணிநியமனம் பெற காலஞ்சென்ற அரசு ஊழியரை முன்னிலைப்படுத்தி வழங்கப்படும் ஒருங்கிணைந்த சான்று - வறிய நிலைச் சான்று குறித்த சுற்றறிக்கை - தொடர்பாக
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive