Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

பழைய வழக்கொழிந்த பாடநூல்களை (Obsolete) செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனத்திற்கு வழங்குவது தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் அறிவுரைகள்!

2012-2013 ஆம் கல்வியாண்டிற்கு பின்னர் அச்சடிக்கப்பட்ட பழைய வழக்கொழிந்த பாடநூல்களை (Obsolete)  செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனத்திற்கு வழங்குவது தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் அறிவுரைகள்!

IMG_20220905_154755

IMG_20220905_154746
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive