மறு பதிவு

          வழக்கு எண்: MP(MD)No:2 of 2012 in W.P.(MP)No:9218/2012. Date:11.07.2012 இவ்வழக்கில் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு ரூ . 9300 - 34800 + 4200(GP) என்ற சம்பள விகிதத்தினை அரசிடம் பரிந்துரை செய்வோம் என பதில்.

நண்பர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மறு பதிவு(old -news )

CLICK HERE-PAY BAND CHANGE TO SG TRS GOVT GIVE LETTER TO COURT

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive