ஆசிரியர்களுக்கு கோடை விடுமுறை பத்து நாட்கள் மட்டுமே!!!


Share this

4 Responses to "ஆசிரியர்களுக்கு கோடை விடுமுறை பத்து நாட்கள் மட்டுமே!!!"

 1. Plus one also important. So paper valuation start quickly. but atleast one month leave is important for teachers

  ReplyDelete
 2. தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்கள் யாரும் விடைத்தாள் திருத்தும் பணிக்கு வருவதில்லை. நிருவாகத்தினர் அனுப்புவதும் இல்லை.அவர்களை விடைத்தாள் முகாமுக்கு அழைத்தால் விரைவில் திருத்தி முடிக்கலாம்.அரசு இ ந்த ஆண்டு கண்டிப்பாகத் தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களும் விடைத்தாள் திருத்தும் பணியில் ஈடுபட உத்தரவிட வேண்டும்.

  ReplyDelete
 3. Teachers are also human beings they are dealing with mind so they should be given one month leave

  ReplyDelete
 4. Private school teachers are ready to come but in the camp importance is given only for Govt school teachers.. Why this discrimination

  ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...