மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்வுகள் மார்ச்/ஏப்ரல் 2019-பள்ளி மாணாக்கர் பெயர்ப்பட்டியல் தயாரித்தல் தொடர்பாக 25.10.2018 அன்று நடைபெற்ற காணொளிக் காட்சியின் மூலம் அரசு தேர்வுகள் துறை இணைஇயக்குநர் அவர்களால் வழங்கப்பட்ட அறிவுரைகள் மற்றும் விளக்கங்கள்


Share this