தேசிய ஒற்றுமை நாள் - 31.10.2018 அன்று சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு - அனைத்து மாணவ மாணவியர்களும் எடுக்க வேண்டிய உறுதிமொழி!

தேசிய ஒற்றுமை நாள் - 31.10.2018 அன்று சர்தார்
வல்லபாய் பட்டேல் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு - அனைத்து மாணவ மாணவியர்களும் எடுக்க வேண்டிய உறுதிமொழி!


Share this

0 Comment to "தேசிய ஒற்றுமை நாள் - 31.10.2018 அன்று சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு - அனைத்து மாணவ மாணவியர்களும் எடுக்க வேண்டிய உறுதிமொழி!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...