5 ஆம் வகுப்பு அக்டோபர் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது ( 15.10.18 - 26.10.18) வாரத்திற்கான SALM பாடக்குறிப்பு PDF வடிவில்...


TAMIL
CLICK HERE


ENGLISH
CLICK HERE 

MATHS
CLICK HERE

SCIENCE
CLICK HERE 

SOCIAL SCIENCE 
CLICK HEREநன்றி!!!
இரா .ஏழுமலை
இடைநிலை ஆசிரியர்
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி
காவனூர் புதுச்சேரி
உத்திரமேரூர்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

Share this