தமிழகம் முழுவதும் 75 விழுக்காடு ஆசிரியர்கள் இன்று வருகை - தொடக்க கல்வித்துறை இயக்குனரகம்

தமிழகம் முழுவதும் அரசு துவக்க
மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் 75 விழுக்காடு ஆசிரியர்கள் இன்று வருகை தந்துள்ளனர் - தொடக்க கல்வித்துறை இயக்குனரகம் தகவல்..

Share this

0 Comment to "தமிழகம் முழுவதும் 75 விழுக்காடு ஆசிரியர்கள் இன்று வருகை - தொடக்க கல்வித்துறை இயக்குனரகம்"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...