அரசுப்பள்ளிகளில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளில் அதிக ஒளி கொண்ட மின்விளக்குகள் பயன்படுத்த தடை:- தொடக்கக் கல்வி இயக்குனர் உத்தரவு!


Share this

0 Comment to "அரசுப்பள்ளிகளில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளில் அதிக ஒளி கொண்ட மின்விளக்குகள் பயன்படுத்த தடை:- தொடக்கக் கல்வி இயக்குனர் உத்தரவு!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...