அரசு ஊழியர்கள் மீது தனி நபர் வழக்கு தொடர உயர் அதிகாரியின் அனுமதி தேவை!!உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!!


Share this

0 Comment to "அரசு ஊழியர்கள் மீது தனி நபர் வழக்கு தொடர உயர் அதிகாரியின் அனுமதி தேவை!!உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!! "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...