புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை ரத்து செய்ய அனைத்து சங்கக ளுடன் இணைந்து போராட தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலகச் சங்கம் -தீர்மானம் நிறைவேற்றம்

Share this