தொடக்கக் கல்வி-மாநகராட்சி/நகராட்சி / அரசு / ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க / நடுநிலைப்பள்ளிகளில் பணிபுரிந்துவரும் ஆசிரியர்களில் மாற்றுத் திறனாளி ஆசிரியர்கள் சார்பான விவரங்கள் படிவங்களில் கோருதல சார்பு இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!
Share this

0 Comment to "தொடக்கக் கல்வி-மாநகராட்சி/நகராட்சி / அரசு / ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க / நடுநிலைப்பள்ளிகளில் பணிபுரிந்துவரும் ஆசிரியர்களில் மாற்றுத் திறனாளி ஆசிரியர்கள் சார்பான விவரங்கள் படிவங்களில் கோருதல சார்பு இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...