அனைத்து ஆசிரியர்களும் வகுப்பறைக்கு கற்பித்தல் துணைக்கருவியுடன் செல்ல வேண்டும் - CEO Proc (10.10.2018)Share this

2 Responses to "அனைத்து ஆசிரியர்களும் வகுப்பறைக்கு கற்பித்தல் துணைக்கருவியுடன் செல்ல வேண்டும் - CEO Proc (10.10.2018)"

  1. ஆசிரியர்களை இதைவிட கேவலப்படுத்திவிட முடியாது.வெள்ளை நிறத்தில் ஒரு கோடு லஞ்ச லாவண்யம் அதிகம் உள்ள வருவாய் துறையில் போட்டுவிட முடியுமா?இராமன் போட்ட கோட்டையே சீதை தாண்டும் போது இவர் போடும் கோடு எம்மாத்திரம்!

    ReplyDelete
  2. ஆசிரியர்களை இதைவிட கேவலப்படுத்திவிட முடியாது.வெள்ளை நிறத்தில் ஒரு கோடு லஞ்ச லாவண்யம் அதிகம் உள்ள வருவாய் துறையில் போட்டுவிட முடியுமா?இராமன் போட்ட கோட்டையே சீதை தாண்டும் போது இவர் போடும் கோடு எம்மாத்திரம்!

    ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...