உபரியாக உள்ள பட்டதாரி ஆசிரியர்களை முதுகலை ஆசிரியர் பணிக்கு +2 வகுப்புகளுக்கு மாற்றுப் பணியில் நியமனம்.

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மாணவர்கள் நலன் கருதி உபரியாக உள்ள பட்டதாரி ஆசிரியர்களை முதுகலை ஆசிரியர் பணிக்கு 11.07.2019 முதல் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு மாற்றுப் பணியில் நியமனம்.
 


 

Share this

0 Comment to "உபரியாக உள்ள பட்டதாரி ஆசிரியர்களை முதுகலை ஆசிரியர் பணிக்கு +2 வகுப்புகளுக்கு மாற்றுப் பணியில் நியமனம். "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...