கோவையில் 6 முதல் 9ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலை, மாலை என இருவேளைகளில் சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்த முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவு. அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் எதிர்ப்பு


Share this

0 Comment to "கோவையில் 6 முதல் 9ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலை, மாலை என இருவேளைகளில் சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்த முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவு. அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் எதிர்ப்பு"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...