முதுகலை ஆசிரியர் / பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான பணிநிரவல் கலந்தாய்வு அட்டவணை மற்றும் இயக்குநர் செயல்முறை நாள் 8. 7. 2019

Share this

1 Response to "முதுகலை ஆசிரியர் / பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான பணிநிரவல் கலந்தாய்வு அட்டவணை மற்றும் இயக்குநர் செயல்முறை நாள் 8. 7. 2019"

  1. whether vacancy posts will be published?
    whether counselling will be open one?
    If counselling is going to be conducted without fraud the vacancy position should be given to all teachers participating in the counselling.

    ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...