மாணவர்கள் குறைவாக உள்ள பள்ளிகளை அருகாமை பள்ளிகளுடன் இணைக்க திட்டம்

10 மாணவர்களுக்கும் குறைவாக உள்ள
பள்ளிகளின் விபரங்களை தெரிவிக்க கல்வித்துறை உத்தரவு
அருகாமையில் இருக்கும் வேறு அரசு பள்ளிகள் உடன் இணைப்பதற்கு கல்வித்துறை திட்டம்.


Share this

0 Comment to "மாணவர்கள் குறைவாக உள்ள பள்ளிகளை அருகாமை பள்ளிகளுடன் இணைக்க திட்டம்"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...