மாணவர்கள் இல்லாத 45
பள்ளிகள் மட்டுமே நூலகமாக மாற்றப்படும்...
 மாணவர்கள் சேர்ந்தவுடன் நூலகம் மீண்டும் பள்ளியாக மாற்றப்படும்...
சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர்....

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Blog Archive

Recent Comments