பகுதிநேரமாக எம்.பில் ( M.Phil ) பயின்று தேர்ச்சி பெற்றால் ஆசிரியர்கள் ஊக்க ஊதியம் பெறலாம் - CM CELL Reply!

பல்கலைக் கழக மானியக் குழு அனுமதி
பெற்ற பல்கலைக்கழகத்தில் துறை அனுமதியுடன்,  பகுதிநேரமாக எம்.பில் பாயின்று தேர்ச்சி பெற்ற ஆசிரியர் பணி நிலையில் ஊக்க ஊதியம் பெற தகுதியானதாகும்.
Cm cell, Date : 28.12.2018


Share this

0 Comment to "பகுதிநேரமாக எம்.பில் ( M.Phil ) பயின்று தேர்ச்சி பெற்றால் ஆசிரியர்கள் ஊக்க ஊதியம் பெறலாம் - CM CELL Reply!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...