Total Pageviews

பருவம் - 3, ஒன்று முதல் ஐந்து வகுப்பு வரையான பாடப்புத்தகங்கள்

TERM 3 - 1 TO 8 NEW SYLLABUS TEXT BOOKS

பருவம் - 3, ஒன்று முதல் ஐந்து  வகுப்பு வரையான பாடப்புத்தகங்கள் (e pdf books) பதிவிறக்கம் செய்ய,

வகுப்பு - 1

TAMIL & ENGLISH

Maths & EVS , TAMIL MEDIUM

MATHS & EVS , ENGLISH MEDIUM

வகுப்பு - 2

TAMIL & ENGLISH

MATHS & EVS , ENGLISH MEDIUM

MATHS & EVS, TAMIL MEDIUM

வகுப்பு - 3

TAMIL & ENGLISH

MATHS & SCIENCE, S.SCIENCE, TAMIL MEDIUM

MATHS & SCIENCE & S.SCIENCE, ENGLISH MEDIUM

வகுப்பு - 4

TAMIL & ENGLISH

MATHS 7 SCIENCE & S.SCIENCE, TAMIL MEDIUM

MATHS & SCIENCE & S.SCIENCE, ENGLISH MEDIUM

வகுப்பு - 5

TAMIL & ENGLISH

MATHS & SCIENCE & S.SCIENCE, TAMIL MEDIUM

MATHS & SCIENCE & S.SCIENCE, ENGLISH MEDIUM

வகுப்பு - 6

Click Here To Download

வகுப்பு - 7

Click Here To Download

வகுப்பு - 8

Click Here To Download
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Blog Archive