Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் உதவி தலைமை ஆசிரியர் பணியிடத்திற்கு முதுகலை ஆசிரியர்களில் யாருக்கு முன்னுரிமை? CM CELL Reply!

அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் உதவி தலைமை ஆசிரியர் பணியிடத்திற்கு முதுகலை ஆசிரியர்களின் STSTION SENIORITY முன்னுரிமை யாக எடுத்uதுக் கொள்ளப்படுமா.. அல்லது Appointment Seniority எடுத்துக் கொள்ளப்படுமா.. CM CELL பதில் மனு..
IMG_ORG_1592938126927
1 Comments:

  1. அரசுமேல்நிலைப்பள்ளியில் உதவி‌தலைமை ஆசிரியர் பதவிக்கு CM cell reply station seniority RTI கடிதத்தின் மூலம் பள்ளித் தலைமை‌ஆசிரியரிடம் Station seniority முன் வைத்து உதவி தலைமை ஆசிரியர் பதவி‌ வேண்டி‌ கேட்கலாமா?கோரிக்கை ஏற்று‌‌ உதவி தலைமை ஆசிரியர்பதவி அளிப்பாரா

    ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive