Whatsapp Channel Follow Us " Padasalai | பாடசாலை"

அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் கோவிட்-19 தடுப்பூசி போடப்படுவதை உறுதி செய்ய தலைமைச் செயலாளரின் கடிதம்!

மாநிலத்திலுள்ள தகுதிவாய்ந்த அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் கோவிட்-19 தடுப்பூசி போடப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் - இதற்கான முன்னேற்ற அறிக்கையினை 30.04.2021க்குள் அனுப்ப வேண்டும் - மாநிலத்திலுள்ள அலுவலகங்களில் SOP யை கடுமையாக பின்பற்றுவது குறித்து அனைத்து துறை செயலாளர்கள் / தலைவர்கள் மற்றும் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுக்கு தலைமைச் செயலாளரின் கடிதம் - With the Endorsement of Director of School Education! 

CLICK HERE TO DOWNLOAD

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Whatsapp Channel Follow Us " Padasalai | பாடசாலை"

Whatsapp Channel Follow Us " Padasalai | பாடசாலை"
Padasalai Official whatsapp channel follow

Recent Posts

Whatsapp

60 கோடி பார்வைகள் - பாடசாலை.நெட் - நன்றி தமிழகம்!

60 கோடி பார்வைகள் -   பாடசாலை.நெட்  - நன்றி தமிழகம்!

Blog Archive