60 கோடி பார்வைகள் - பாடசாலை.நெட் - நன்றி தமிழகம்!

60 கோடி பார்வைகள் -   பாடசாலை.நெட்  - நன்றி தமிழகம்!

Total Pageviews

BEO - வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு நிதி அதிகாரத்துடன் கூடிய பொறுப்பு வழங்க தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!

 

தேவையுள்ள ஒன்றியங்களுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்ட வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு நிதி அதிகாரத்துடன் கூடிய பொறுப்பு வழங்க தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!

DEE - Incharge BEO Instructions.pdf - Download here

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Blog Archive