மாற்றுத்திறன் குழந்தைகளின் பெற்றோர் அரசு ஊழியர் எனில், குழந்தைகளை பராமரிக்கும் பொருட்டு வருடத்திற்கு 6 நாட்கள் SPECIAL CL எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

 IMG_20221126_211545

Fundamental Rules Rule 85 of Fundamental Rules - Special Casual Leave Special Casual Leave for six days in a calendar year granted to Government servants having Children with special needs - Orders - Issued

GO No: 39 , DATE : 23.03.2020 - Download here...

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive