Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

உபரி மற்றும் பணிநிரவல் என்ற பெயரில் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் அநியாயமாக (இடமாற்றம்) நடத்தப்படுகிறார்கள் - உடனே நிறுத்த ஆசிரியர் சங்கம் கோரிக்கை!

IMG_20230517_210112

உபரி மற்றும் பணிநிரவல் என்ற பெயரில் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் அநியாயமாக (இடமாற்றம்) நடத்தப்படுகிறார்கள் என்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களே!  மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் அவர்களே!  உடனே நிறுத்து!

IMG_20230517_210127

IMG_20230517_210143

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive