முப்பருவமுறை ( Trimester) மற்றும் தொடர் மற்றும் முழுமையான மதிப்பீட்டு முறை (CCE) 2012 - 2013 ஆம் கல்வி ஆண்டு முதல் நடைமுறைப்படுத்துதல் சார்ந்த வெளியிடப்பட்ட அரசாணை 143 - 19.11.2011க்கு திருத்த ஆணை 140 வெளியீடு

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive