கடந்த மாதம் நடைபெற்ற தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வுக்குப் பிறகு ஏற்பட்டு உள்ள காலிப் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை விவரம்!

கடந்த மாதம்  நடைபெற்ற தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வுக்குப் பிறகு ஏற்பட்டு உள்ள காலிப் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை விவரம்!
Thanks to Mr. Anbu

Share this

0 Comment to "கடந்த மாதம் நடைபெற்ற தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வுக்குப் பிறகு ஏற்பட்டு உள்ள காலிப் பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை விவரம்!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...