மாநில திட்ட இயக்ககம் ,
ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி பார்வையில் படிக்கப்பட்ட செயல்முறையின் படி, புதிதாக குறுவளமையங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் பார்வையில் படிக்கப்பட்ட செயல்முறையில் பக்கம் 5-ல் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது.


0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Categories

Blog Archive

Total Pageviews

Popular Posts

Recent Comments