Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

தொடக்கநிலை ஆசிரியர்களுக்கு கட்டுரை எழுத முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் அழைப்பு!

பார்வை மாநிலக் கல்வியியல்
ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவன இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறைகள்
 ந . க . எண் . 125 / இ2 / 2020 ,
நாள் . 20 , 02 . 2020 ,
பார்வையில் காணும் இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறைகளுக்கிணங்க மாநில அளவிலான தமிழ் வாசித்தல் திறன் மேம்பாட்டிற்கான கருத்தரங்கம் சென்னை - 6 , மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவன SIEMAT Hall - ல் நடைபெற உள்ளது.

 அதன்பொருட்டு திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வகை பள்ளிகளிலும் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களிடமிருந்து சிறந்த கட்டுரைகள் இணைப்பில் உள்ள தலைப்புகளுக்கு ஏற்றவாறு தெரிவு செய்து மருதம் அல்லது Arial Unicode MS Font - ல் 12 Font Size - ல்
3 பக்கங்களுக்கு மிகாமல்
 tamilconference2020 @ gmail . com
என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு
 06 . 03 . 2020 - க்குள் அனுப்ப அனைத்துவரை பள்ளிகளுக்கும் தெரிவிக்குமாறு கனிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் .

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive