வயது வந்தோர் கல்வித் திட்டம் செயல்படுத்துதல் கற்போர்கள் 120 மணி நேரம் கற்றல் கற்பித்தல் செயல்பாடுகள் 26.03.2021 அன்று வரை தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு

பள்ளி சாரா மற்றும் வயதுவந்தோர் கல்வி இயக்ககம் , சென்னை -06 " கற்போம் எழுதுவோம் இயக்கம் " வயது வந்தோர் கல்வித் திட்டம் செயல்படுத்துதல் கற்போர்கள் 120 மணி நேரம் கற்றல் கற்பித்தல் செயல்பாடுகள் 26.03.2021 அன்று வரை தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வழிகாட்டுதல்கள் வழங்குதல் சார்பு பள்ளிக்கல்வி மற்றும் வயது வந்தோர் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு.
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive