Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளி / கல்லூரி விடுதிகளுக்கு மின் அரைப்பான் (மிக்ஸி) வழங்குதல் - அரசாணை வெளியீடு!

GO NO : 81 , Date : 28.10.2021

50 மாணாக்கர்களுக்கு குறைவாக உள்ள 512 ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளி / கல்லூரி விடுதிகள் - 2021 – 2022-ஆம் ஆண்டு ரூ.46.08 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மின் அரைப்பான் (மிக்ஸி) வழங்குதல் - அரசாணை வெளியீடு!

.com/img/a/

.com/img/a/
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive