Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

அரசு அலுவலர்கள் பணி ஏற்பு முதல் பணி ஓய்வு வரை பணபலன்கள் பெற IFHRMS முழு கையேடு

 IMG_20211024_152041

அடிப்படை நுட்பங்களின் தொகுப்பு

அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் பணி ஏற்பு முதல் பணி ஓய்வு வரை பணபலன்கள் IFHRMS ல் பெறுவது சார்ந்த அனைத்து தகவல்களும் அடங்கிய தொகுப்பு .

How to Prepare Salery bill

How to Prepare Salery Arrear bill

How to Prepare GPF bill

How to Prepare FA bill

How to Prepare EL Surrender bill

How to get pay slip?

IFHRMS Guide - Download here...





0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive