முதல் வகுப்பில் சேர்க்க 6 மாதங்கள் வரை தளர்வாணை மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் வழங்கலாம் என்பதற்கான அரசாணை. பள்ளிக் கல்வித் துறை, மக்கள் சாசனம் - 2008 - 2009 - pdf

  முதல் வகுப்பில் சேர்க்க 6 மாதங்கள் வரை தளர்வாணை மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் வழங்கலாம் என்பதற்கான அரசாணை. பள்ளிக் கல்வித் துறை, மக்கள் சாசனம் - 2008 - 2009 
பக்கம் - 11ல் பார்க்கவும் படிவம் பதிவிறக்கம் செய்து வைத்துக் கொள்ளவும்
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive