தொடக்கப்பள்ளிகளில் காலை உணவு வழங்குதலில் பள்ளி மேலாண்மைக் குழுவின் பொறுப்புகள் - மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.

IMG_20220825_101224
 ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களால் தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை விதிகளில் விதி எண் . 110 - ன் கீழ் வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பு அரசு தொடக்கப் பள்ளிகளில் காலை உணவு வழங்குதலில் பள்ளி மேலாண்மைக் குழுவின் பொறுப்புகள்

Morning Break Fast - Role of SMC - Proceedings - Download here

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive