6,7,8-ம் வகுப்பு அறிவியல் தமிழ் வழி அக்டோபர், நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாத பாடங்கள் புத்தக வினா விடைகள் வழிகாட்டி தொகுப்பு

6,7,8-ம் வகுப்பு அறிவியல் தமிழ் வழி அக்டோபர், நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாத பாடங்கள் புத்தக வினா விடைகள் வழிகாட்டி தொகுப்பு .
தேவைப்படும் ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.நன்றி.
 
6th STD- click here 
 
7th STD - click here 
 
8th STD - Click here 
 
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive