பத்திரப் பதிவுக்கு வரும் ஆவணங்களில் பதியப்படும் சொத்துக்கள் குறித்த புகைப்படமும் இணைக்கப்பட வேண்டும் - பதிவுத் துறையின் செய்தி வெளியீடு!!

 


 

 

பத்திரப் பதிவுக்கு வரும் ஆவணங்களில் பதியப்படும் சொத்துக்கள் குறித்த புகைப்படமும் இணைக்கப்பட வேண்டும் - பதிவுத் துறையின் செய்தி வெளியீடு!!

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive