வணிகவியல் பாடத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் CA தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளுதல் குறித்து விழிப்புணர்வு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள ICAI க்கு அனுமதி - DSE செயல்முறைகள்!!!வணிகவியல் பாடத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் CA தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளுதல் குறித்து விழிப்புணர்வு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள ICAI க்கு அனுமதி - DSE செயல்முறைகள்!!
0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive