10ஆம் வகுப்பு கணித தேர்வு வினாத்தாள் குறைபாடுகளை களைய கோரி மனு

10ஆம் வகுப்பு கணித தேர்வு வினாத்தாள் குறைபாடுகளை களைய கோரி மனு

Share this

3 Responses to "10ஆம் வகுப்பு கணித தேர்வு வினாத்தாள் குறைபாடுகளை களைய கோரி மனு "

  1. In Q.no 4 (sslc 2018 maths)
    "sequence is an ordered list of numbers and series is the sum of a list of numbers"

    In tamil, the question is correct(sequence - வாிசை) , but in English the term is denoted as series(தொடர்) instead of Sequence - is there any clarification pls reply

    ReplyDelete
  2. IT must be taken by the govrenment.

    ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...